Certificari Standarde

Pentru a veni in sprijinul dezvoltarii activitatilor pe care le intreprindeti, precum si pentru a certifica valoarea acestora, va oferim posibilitatea implementarii standardelor internationale privind urmatoarele domenii:
Centrul European pentru Consultanta si Dezvoltarea Afacerilor ofera garantia unui sistem de management functional:
  • Etapa 1: Analiza organzatiei client si a sistemului de management existent
  • Etapa 2: Instruirea conducerii de varf referitor la sistemul de management care urmeaza sa fie implementat
  • Etapa 3: Elaborarea documentatiei sistemului de management
  • Etapa 4: Implementarea sistemului de management prin instruirea generala a angajatilor
  • Etapa 5: Selectarea firmei de certificare
  • Etapa 6: Instruirea auditorilor interni
  • Etapa 7: Audit Intern
  • Etapa 8: Asistenta pe perioada pre-auditului si auditului de certificare.
Solicita oferta aici.

Cerintele standardelor

Cum raspundem cerintelor

Modalitate

Toate standardele de sisteme de management cer ca firma dumneavoastra sa descrie intr-un document modul in care este organizat sistemul de management

Consultantul CECDA va dezvolta impregna cu echipa dumneavoastra un Manual al Sistemului care va descrie modului in care firma raspunde la fiecare cerinta a standardului aplicabil

Manula a Sistemului

Standardele de sisteme de managemet cer ca firma dumneavoastra sa documenteze toate procesele care afecteaza calitatea produselor sio serviciilor oferite

Construirea si desenarea proceselor

Proceduri interne


Fiecare activitate mai complexa trebuie sa fie clar documentata pentru a fi usor de inteles pentru cei care o desfasoara

Consultantul CECDA va ghida oamenii dumneavoastra in elaborarea instructiunilor de lucru necesare, care de cele mai multe ori vor lua forma unor formulare usor de completat

Instructiuni

de lucru

Firma dumneavoastra trebuie sa demonstreze in fata organismelor de certificare, pe baza unor inregistrari, ca in practica urmeaza intocmai modul de lucru descris in procedurle interne si in instructiunile de lucru

Consultantul CECDA va va indruma pentru identificarea si controlul inregistrarilor care demonstreaza conformitatea cu cerintele standardelor

Inregistrari


Solicita oferta aici.
Comments